De dialoog

In een open wereld wordt veel gecommuniceerd. Vaak is de vraag wat waar is en wat niet. Hoe onbuigzaam elektronisch geld ook mag zijn, het is onderhevig aan meningen en je zou kunnen zeggen aan smaak. In "De dialoog" brengen we de belangrijkste discussies en meningen bij elkaar.

De media
Bij de oprichting van de e-Gulden is erg veel media-aandacht geweest en is de landelijke pers diverse malen bereikt. De stemming was verbaasd of zelfs enigszins verrukt, maar ebde na enkele weken weg om niet of nauwelijks terug te keren. Artikelen verschenen in het parool, Volkskrant en AD

De moedermunt bitcoin daarentegen bereikt met de nodige regelmaat de pers. In nagenoeg alle gevallen betreft dit criminele activiteiten waar Bitcoin betrekking op zou hebben en wordt elektronisch geld op de koop toe negatief gestigmatiseerd. Wat telkens duidelijk is dat er met weinig kennis van zaken wordt geredeneerd. Als je zelf wel beschikt over de juiste kennis is het overduidelijk dat de media de publieke opinie een bepaalde richting in proberen te krijgen. Waar kennen we dat van? Een mooi voorbeeld is een artikel in Elsevier uit medio 2015.

Sociale media
Door de stichting worden enkele sociale media-kanalen onderhouden. Onder @eguldenfoundatie worden met name verwezen naar toevallige nieuwsfeiten, en natuurlijk wat kleur en willekeur van de stichting zelf.

Voor formelere uitingen hanteert de stichting een facebookpagina. Een vrije discussieruimte op facebook wordt gevormd door de facebook-groep egulden.

Forums
Forums zijn natuurlijk discussie-platforms bij uitstek. Vanaf de oprichting is er een forum aktief, maar geleidelijk aan is dat verdrongen door facebook. We houden het forum voorlopig wel in leven voor wie een en ander wil nalezen, maar veel discussie vindt er de laatste tijd niet plaats. We willen wel iedereen aanmoedigen om bij vragen liever het forum of facebook te gebruiken. Het antwoord kan immers nuttig zijn voor andere lezers.

Een van de uitgangspunten bij de oprichting van de e-Gulden is dat de munt bestemd is voor Nederland. Het is een experiment om te streven naar levensvatbaarheid binnen landsgrenzen en zo op eigen benen te staan. We kiezen er daarom heel bewust voor om vooralsnog niet uit internationale vaatjes te tappen. Dat neemt niet weg dat iedere elektronische munt niet aan grenzen gebonden is. Aankondigingen die de moeite waard zijn voor buitenlands publiek gebeuren daarom op Bitcointalk. Bitcointalk is van "oudsher" het medium voor alle Altcoins voor aankondigingen.

Beurzen
Ook beurzen kunnen worden gezien als een punt van samenkomst. Mensen die e-Guldens willen verkopen of verkopen kunnen hier terecht en onderling bepalen zij de werkelijke prijs van de e-Gulden. Aarzel niet om eens een kijkje op met name Bittrex te nemen. Handelen in valuta is erg laagdrempelig, serieus en anoniem.

Explorers
De echte dialoog met betrekking tot de e-Gulden vindt natuurlijk plaats door middel van openbare betaaltransacties. Door middel van explorers kun je precies volgen wat de e-Gulden nu echt beweegt.

Betaalcircuits
Betalingen vinden niet alleen plaats in het openbaar. Zo zal een beurstransactie door de beurshouder worden uitgevoerd door intern saldo-transport. Pas bij een Storting of opname komt het electronische geld weer aan het daglicht. Op dezelfde manier worden betaalcircuits zoals efl.nl en eflap.nl beheerd. Dit heeft als bijeffect dat het openbare circuit niet wordt belast.

Overige referenties
In de nevenstaande index wordt onder "Overige referenties" een aantal verwijzingen naar de e-Gulden opgesomd. Suggesties voor aanvulling zijn altijd welkom.