e-Gulden motivatie

Al het werk van duizenden developers in de elektronisch-geld-scene (de altcoin-wereld) ten spijt is iedere altcoin 99% gelijk aan Bitcoin. Natuurlijk heeft iedere altcoin zijn eigen netwerk, zijn eigen branding en zijn eigen franje, maar de kernsoftware is direct te herleiden tot Bitcoin. Voor e-Gulden is dat niet anders en de precieze verschillen staan gewoon op een rijtje op github.


Doordat iedere altcoin zijn eigen netwerk heeft kan er naar hartenlust worden geëxperimenteerd, zonder Bitcoin te beschadigen. Omgekeerd kan Bitcoin ook op een veilige afstand worden gevolgd, zodat het Bitcoin ontwikkelteam team, met eindeloos veel meer budget dan wij, de ijzers uit het vuur kan halen. Het is zelfs niet onmogelijk dat de Bitcoindevelopers een onomkeerbare fout maken die niet meer te herstellen is, maar die door altcoins niet hoeft te worden gevolgd. Tot dat moment is het (relatief eenvoudig) mogelijk om de aanpassingen in de altcoin samen te voegen met de nieuwste versie van Bitcoin.

De vraag rijst regelmatig wat nu de meerwaarde is van e-Gulden naast Bitcoin. Wat ons betreft is deze vraag het best te beantwoorden aan de hand van ontwikkelingen binnen het Bitcoin netwerk die niet ideaal zijn. Bitcoin is een wereldwijd compromis. Bitcoin moét namelijk iedere wereldburger ten dienste zijn en de consequentie is dat, ondanks de wet van Moore, de ontwikkelingen op hardware gebied de ontwikkeling van Bitcoin vooralsnog niet voor kunnen blijven.

  • Terwijl Bitcoin acht jaar bestaat duurt het bij Bitcoin ongeveer een week voordat de wallet op een nieuwe computer volledig is opgestart. In 2012 duurde dat slechts een paar uur.
  • De omvang van de Bitcoin-blockchain bedraagt momenteel 100GB. Hoewel deze lineair toeneemt en de wet van Moore een exponentiele toename belooft, kreunen de gemiddelde harddisk en processor onder de lading van Bitcoin. Optane, een nieuwe ontwikkeling van Intel, belooft een verduizendvoudiging van schijfruimte en snelheid binnen afzienbare termijn, maar wij volgen de “aankondigingen” ondertussen al een aantal jaar en zien Optane nog niet in de schappen liggen.
  • Het Bitcoin netwerk is vol. Dat is eenvoudig te zien op blockchain.info/blocks. Ruim 80% van de blokken toucheert het maximum van 1MB, zodat een vergroting van de blok-omvang een haast niet te stuiten druk op de core-developers is. Een compromis als segregated wittness zal een tijdelijk compromis zijn.
  • Last but not least durven we te stellen dat Bitcoin is ontwikkeld om vol te raken. Side-chains en oplossingen als het lightning-netwerk zijn technische gedrochten. Het creëren van een altcoin is daarentegen uiterst eenvoudig, alsof de Bitcoin-code ervoor is gemaakt…

Wat vrijwel niemand benoemt is dat altcoins een perfecte ontlasting vormen voor het Bitcoin netwerk. De reden dat vrijwel niemand het daar over heeft is begrijpelijk. Altcoins worden door sommigen gezien als verraders van Bitcoin, tenzij ze werkelijk een technologische vernieuwing zijn. Ze onttrekken immers investeringen die anders in Bitcoin zouden zijn gedaan. Daar ziet men echter aardig wat over het hoofd. Onder meer:

  • De waarde van een altcoin bestaat niet alleen uit de software zelf (die overigens, zoals gezegd, gelijkwaardig is aan Bitcoin), maar vooral ook door de identiteit van de groep die zich er om heen schaart.
  • Door vrije marktwerking zal er (gemiddeld over een langere periode) nooit meer waarde naar een altcoin vloeien dan dat deze waard is. Een uiterst democratisch, maar ook economisch gezond proces. Dat niet wil zeggen dat forse pieken zowel omlaag als omhoog mogelijk zijn.
  • Als een bank of een overheid zou beslissen om een nieuwe altcoin op te zetten zou je denken dat iedereen dat ”begrijpt” en aanvaardt. De waarde die zo’n munt zou krijgen zou dan al snel het vertrouwen weerspiegelen dat men in de betreffende combinatie heeft. Als de Nederlandse overheid zou beslissen om de euro te verlaten en een nieuwe altcoin te accepteren (een nieuwe kopie van Bitcoin) dan zou deze snel een marktkapitalisatie van honderden miljarden (euro-equivalenten) moeten krijgen op basis van vertrouwen (of onderdanigheid?) en niet vanwege bijzonderheden in de techniek. In Bitcoin-terminologie bestaat de overheid echter niet, maar wel “de Nederlander” als acceptant van een of meerdere Nederlandse community-munten. Als de keuze wordt vrijgelaten en aan het democratisch proces wordt overgeleverd, dan zou de werkelijke steun aan de overheid snel boven water komen en zou deze zich snel moeten aanpassen aan de democratisch gewenste vorm of daardoor worden vervangen.
  • Een altcoin is net zoals Bitcoin een gemeenschappelijke keuze van individuele burgers. Het Bitcoin-idee is gedistribueerd maar hoeft daardoor niet homogeen op wereldschaal gedistribueerd te zijn. Een wereldmunt is praktisch maar niet flexibel. We zien dat met de euro op Europees niveau. Een munt op lokaal niveau geeft gestalte aan een lokale economie, terwijl de waarde ervan kan worden uitgedrukt in Bitcoin.

Onze mening moge duidelijk zijn. De e-Gulden verdient dubbel en dwars zijn bestaansrecht. Adoptie gaat slechts geleidelijk als we het overlaten de Bitcoin-gemeenschap, waarbinnen “Nederland” een rare klank heeft. Vandaar dat we ons daar niet op richten, maar op de Nederlander zelf. Met voorbeelden hoe het kan, zoals het project eFiliaaL.


Vanuit de Bitcoin-gemeenschap wordt er toch anders tegen lokale initiatieven gekeken. Andreas Antonopolos (@aantonop) stelt bijvoorbeeld dat anti-globalistische tendenzen voort komen uit populisme en nationalisme. In zijn ogen zijn dat misschien vormen van blindheid en eigenbelang. Je kunt het ook zien als een vorm van identiteit en gezonde strijdlust.

Aan u de keus.