Het circuit

Onder het circuit verstaan we de spelers die zich tot op heden met de e-Gulden hebben bezig gehouden, het terrein waarop dit plaats heeft gevonden en de referenties die daaruit zijn voortgekomen.


Voor iedereen die zich wil gaan verdiepen in de e-Gulden kan het zinvol zijn om te weten waar je terecht kunt met vragen of ideeŽn. Op de eerste plaats is dat wellicht de stichting Electronic Gulden Foundation die op haar mailadres foundation@e-gulden.org is te bereiken. Ter verkenning presenteren we hier het circuit tot dusverre.

Wie zijn wij
Binnen de wereld van elektronisch geld zijn twee krachten actief: globalisering en democratisering. Electronisch geld is een bijdrage aan globalisering door haar grens-overschreidende karakter. Daarnaast werkt elektronisch geld het ontstaan van een te sterke centrale globalistische macht tegen door het eigendom van geld bij terug bij het individu te leggen en privacy te waarborgen. Met "Wie zijn wij" willen we tot uitdrukking brengen dat elektronisch geld decentraal functioneert. Het is een open netwerk dat door de meerderheid wordt gecontroleerd en niet door een centrale vertegenwoordiging. Voor zover de stichting Electronic Gulden Foundation toch een centrale positie heeft voert zij een zeer conservatief beleid door de uitgangspunten te bewaken.

Waarom e-Gulden
Het antwoord op die vraag is geŽvolueerd vanaf het motief om de e-Gulden op te richten, naar het motief om de e-Gulden te blijven ondersteunen. Het oprichtingsmotief, aangezwengeld door Bitcoin, was op de eerste plaats een versterking van de internationale beweging tegen het geldmonopolie van de bankwereld en tegen de op schuld gebaseerde Euro. Op de tweede plaats was het bedoeld om elektronisch geld beter zichtbaar te maken in de Nederlandse markt.

Na ruim twee en een half jaar denkwerk en inzet is er een duidelijker rol aan het uitkristaliseren: het ondersteunen en aanvullen van Bitcoin. Dit motief is verder beschreven in e-Gulden motivatie

Educatie en promotie
Hoewel de stichting zich liefst niet centraal zou willen opstellen is enige coŲrdinatie op het gebied van educatie en promotie alleen maar praktisch. Het zou daarnaast een goede zaak zijn als professionele partijen zich hierop zouden storten, zoals het bestaande economische systeem ondersteund wordt door een grote dienstensector.

Verantwoording
Zolang dit nodig is zal onder dit hoofdstuk de realisatie van de doelstellingen en de robustheid van de e-Gulden worden aangetoond.